High Volume B2C

NPNC is gespecialiseerd in een zorgenvrij invorderingstraject voor met name hoge volumes consumentenvorderingen met relatief lage bedragen. Hiertoe hebben wij een proces ontwikkeld waarbij alle partijen die bij de uitstaande vordering betrokken zijn, real time zicht hebben op de status van de vordering. Met dit geïntegreerde systeem bieden wij een flexibele, transparante en kostenvriendelijke oplossing voor uw invorderingsportefeuille. Naast de voordelen voor u als klant bieden wij de debiteur de ruimte voor zijn wettelijk recht op verweer. NPNC maakt onderscheid tussen onwil en onmacht en kan de debiteur daarbij hulp bieden bij het het voldoen van zijn financiële verplichtingen.