High Volume B2B

No Pay No Cure is gespecialiseerd in een geïntegreerd invorderingstraject voor hoge volumes B2B vorderingen met relatief lage bedragen. Hiertoe hebben wij een methode en gepatenteerd ontwikkeld waarbij alle partijen die bij de uitstaande vordering betrokken zijn, real time zicht hebben op de status van de vordering. Met dit geïntegreerde systeem bieden wij een flexibele, transparante en kostenvriendelijke oplossing voor uw invorderingsportefeuille. Naast de voordelen voor u als opdrachtgever bieden wij de debiteur de ruimte voor zijn wettelijk recht op verweer. No Pay No Cure maakt onderscheid tussen onwil en onmacht en kan de debiteur daarbij hulp bieden bij het voldoen van zijn financiële verplichtingen.

No Pay No Cure heeft een filosofie gericht op samenwerking, op het voorkomen van incassokosten en het verhogen van het percentage geïnde vorderingen.