Voor wie

NPNC kan de vordering namens en uit naam van de facturerende organisatie laten behandelen. Zij neemt de vordering echter niet uit handen en plaatst deze niet in een black box. Daarbij is haar aanpak objectief en niet beschuldigend. NPNC verbindt alle betrokken partijen en laat oordelen over aan de rechter. Zij vermijdt hoge incasso- en deurwaarderskosten door tot een zo snel mogelijke betaling of betalingsregeling van de vordering te komen, en door een zeer efficiënte rechtsgang, mocht dat nodig zijn.

graph-1151294_640De activiteiten bestrijken het hele proces vanaf het maken van de factuur tot en met de eventuele rechtsgang en invordering. Het is ook mogelijk NPNC voor delen van dit proces in te zetten, bijvoorbeeld alleen voor betwiste vorderingen of als er sprake is van betalingsachterstanden.