‘Verlaag griffiekosten om toegang tot de rechter te garanderen’

Aldus de voorzitter van de raad voor de rechtspraak.

De hoge griffiekosten drijven bedrijven richting commerciële online geschillenoplossers. Hierbij kan de onafhankelijkheid van de oordelen niet worden gegarandeerd.

Bron: https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Nieuws/Paginas/Voorzitter-Raad-voor-de-rechtspraak-Verlaag-griffiekosten-om-toegang-tot-de-rechter-te-garanderen.aspx