Home

Incassobureaus hebben een slechte naam. Ze zijn vaak meedogenloos en duur. Bovendien zijn de meeste grote bureaus tevens deurwaarder of advocaat. Dat is een combinatie van activiteiten die hen doorgaans geen windeieren legt, maar of de klant bij deze verstrengeling van belangen gebaat is, valt te betwijfelen.

No Pay No Cure beperkt zich nadrukkelijk tot het coördineren en adviseren van de incassoprocessen. We hebben werkafspraken met deurwaarders dat de ingevorderde gelden direct worden afgedragen.

Hoe dubieuzer de vordering, hoe moeilijker die te innen is. Wie agressieve verkoopmethoden hanteert, onzorgvuldig factureert of zijn debiteurenbeheer niet op orde heeft vraagt om moeilijkheden. No Pay No Cure controleert de het hele facturatieproces en wijst de klant op eventuele onvolkomenheden. Het loont om de hand tijdig in eigen boezem te steken.

Alvorens dwingende taal uit te slaan trachten wij te achterhalen waarom een vordering niet wordt betaald. Is de debiteur ontevreden over het geleverde, kreeg deze een onduidelijke factuur of heeft betrokkene simpelweg geen geld? We willen in een vroeg stadium onderscheid maken tussen onwil en onmacht. De onwillige debiteur worden gerechtelijk vervolgd. De onmachtige debiteur is beter geholpen met een verlengde betalingsregeling of een verwijzing naar een schuldhulpbureau. Onze klant blijft een lang en zinloos invorderingstraject bespaard.

No Pay No Cure organiseert de communicatie tussen de partijen en treedt als onafhankelijke derde corrigerend op ter bevordering van een gezond incassotraject. Klanten die hun eigen incasso doen kunnen ook gebruik maken van ons systeem; zij betalen een licentievergoeding. Daarnaast adviseren we onze klanten over het hele incasso-traject, dus ook over de opzet van het debiteurenbeheer. De juridische, bedrijfseconomische en organisatorische knowhow hebben we in huis.

No Pay No Cure B.V.