Hoge griffiekosten drempel voor rechtsgang

 Al een aantal jaar is dalende trend zichtbaar in het aantal rechtszaken.  De trend is zichtbaar in vrijwel alle rechtsgebieden. Een van de redenen zijn de hoge griffierechten. Steeds meer mensen vinden de gang naar de rechter te duur.

Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) en de Raad voor de rechtspraak toonden vorig jaar aan dat de stijging van het griffierecht met gemiddeld ruim 40 procent tussen 2009 en 2012, vooral bij zaken met een klein financieel belang, leidde tot een afname van het aantal handelszaken met 20 procent.

https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Nieuws/Paginas/Je-recht-halen-is-voor-velen-niet-te-betalen.aspx